Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Source link: ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ


ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU của Tu Viện Hộ Pháp - Los Angeles, Hoa Kỳ

Gửi Môn Đồ Pháp Quyến của
Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

May You Rest in The Pure-Land -- Namo Amitabha Buddhaya -- HoPhap.Net

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU

Môn Đồ Pháp Quyến của

Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm

E-Temple: www.HoPhap.Net 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét