Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Fwd: Fwd: FW: Paris Biểu Tình, Thắp nến Yểm tr ợ Điếu Cày đang tuyệt thực trong tù giam số 6 Nhệ An VN
Kính gởi Qúy Vị Vidéo Paris Biểu tình yểm trợ blogger Điếu Cày đang tuyệt thực trong tù
ngvdong
 
Paris Biểu Tình, Thắp nến Yểm trợ  Điếu Cày đang tuyệt thực trong tù giam số 6 Nhệ An VN


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét