Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 tại San Diego - Hoa Kỳ 2013

Source link: Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 tại San Diego - Hoa Kỳ 2013

Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 tại San Diego - Hoa Kỳ 2013
Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 tại San Diego - Hoa Kỳ 2013Hình Ảnh Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 tại San Diego - Hoa Kỳ 2013

iTemple: HoPhap.Net (Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian) chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn những hình ảnh sinh hoạt trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 3 được long trọng tổ chức tại San Diego, Hoa Kỳ từ ngày 08 đến ngày 12 tháng 08 năm 2013.  Đây là Khóa Tu Học hằng năm theo định kỳ dành cho Tăng, Ni và Phật tử của Hoa Kỳ và Canada. 

Năm nay Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm đi công tác Phật sự ở phương xa, rất tiếc Thượng Tọa Tuệ Uy phải bận việc chăm sóc Sư Bác Tâm Thọ già yếu tại Tu Viện Hộ Pháp nên không thể theo sát cùng Khóa Tu mỗi ngày với Đại chúng; vì thế những góc cạnh phóng sự hình ảnh của khóa tu học Phật Pháp Bắc Mỹ năm nay sẽ it hơn so với mọi năm.   Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục đăng buổi lễ bế mạc trong những ngày sắp tới.  Kính mời bạn cùng theo dõi.

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Chúng con xin phát nguyện vãng sinh.

Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ.

Xin Click vào những tiêu đề dưới đây để xem hình

  1. Chụp Hình Lưu Niệm Khóa Tu 2013 và Các Lớp Học Trong Khóa Tu Học

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét