Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Cuộc đời và hành trạng Hòa Thượng Thích Minh Tâm

Source link: Cuộc đời và hành trạng Hòa Thượng Thích Minh Tâm - Thích Nhật Tân

Hòa Thượng Minh Tâm từ nay vắng bóng -- www.HoPhap.Net
Hòa Thượng Minh Tâm từ nay vắng bóng -- www.HoPhap.Net

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thầy đã đi rồi thương lắm thay!

Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)

E-Temple: www.HoPhap.Net

Cuộc đời và hành trạng
Hòa Thượng Thích Minh Tâm

(Sinh năm Kỷ Mão 1940 tại Bình Thuận, Việt Nam.
Viên tịch Quý Tỵ 2013 tại Phần Lan, Âu Châu.
75 thế tuế. 64 Đạo Lạp. 46 Hạ Lạp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét