Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Hạnh Duyên Hội Ngộ: Tưởng Nhớ cố HT Thích Minh Tâm

Hạnh Duyên Hội Ngộ: Tưởng Nhớ Cố HT Thích Minh Tâm

Hạnh Duyên Hội Ngộ: Tưởng Nhớ HT Thích Minh Tâm -- HoPhap.Net
Hạnh Duyên Hội Ngộ: Tưởng Nhớ HT Thích Minh Tâm -- HoPhap.NetHẠNH DUYÊN HỘI NGỘ
Thành kính đảnh lễ Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích thượng Minh hạ Tâm !
 
Trong cuộc sống, nếu như chúng ta có hạnh duyên gặp được những bậc vĩ nhân, cho dù đó chỉ là những giây phút hội ngộ ngắn ngủi, chúng ta sẽ có những kỷ niệm, ấn tượng trọn đời để chiêm nghiệm, hướng về và có thể làm thay đổi cuộc sống chúng ta, chuyển sang những giai đoạn mới, tầng mức mới cao hơn, vững chãi hơn, thăng hoa hơn … Tôi đã từng gặp, tiếp xúc, thân cận với những vĩ nhân có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn lao và Cố Hòa Thượng (HT) Thích Minh Tâm là một trong những cao nhân như thế.

Tôi nghe kể về Hòa Thượng từ năm 2005 khi quan tâm về sinh hoạt Phật Giáo các châu lục và châu âu. Nhưng tôi thực sự quan tâm, ấn tượng đến hành hoạt của Hòa Thượng kể từ mùa hè 2007 khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) khắp các châu lục gặp nội chướng và sóng gió, đòi hỏi những hàng trụ cột phải có bản lĩnh, khả năng, tâm Đạo và đồng tâm nhất trí,…Giữa bao phong ba thử thách ấy, Hòa Thượng như là chất keo để nối kết các nhân tố khác, định hướng trong một giai đoạn chuyển biến lịch sử, khẳng định sự tồn tại, thế đứng, vươn mình của GHPGVNTN khắp nơi trong giai đoạn mới thông qua Hội Về Nguồn tại Chùa Pháp Vân, Toronto, Canada năm 21-23/09/2007, Đại Hội thành lập GHPGVNTN các châu sau các biến cố đó và Hòa Thượng là Chánh Văn Phòng đầu tiên của Văn Phòng Điều Hợp cho 4 Giáo Hội là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Canada.

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày ngày cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang nhận  Người làm đệ tử và ban cho pháp hiệu Minh Tâm, thời điểm đó .... Hạnh Duyên Hội Ngộ Cố HT Thích Minh Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét