Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Khóc Tiễn Hòa Thượng Thích Minh Tâm -- Ca cổ của Danh Nghệ sĩ Chí Tâm


Source: Khóc Tiễn Hòa Thượng Thích Minh Tâm -- Ca cổ của Danh Nghệ sĩ Chí Tâm

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

Bài ca cổ


Khóc Tiễn Hòa Thượng Thích Minh Tâm
Đệ Tử Chí Tâm (PD Thiện Đạo) cảm tác…

Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà phật, Nam Mô A Di Đà Phật

Ca điệu Lý Trăng Soi
Nhìn lên bầu trời cao, lấp lánh… (-) sao muôn trùng… (-)
Có một vì sao, sáng (-) hơn muôn ngàn vì sao chiếu (-) soi ngân hà…
Ôi Thầy như… (-) vì sao Bắc Đẩu soi (-) sáng cùng đêm đen…  (-)
Ngàn dặm xa, đưa lối chúng con đi,
Theo nẽo đường Giác Ngộ Từ Bi… (-)
Giờ còn đâu – đâu bóng dáng thương yêu?…
Ôi Vô Thường con khóc thương chia biệt (-) Sư Phụ… Thích Minh Tâm

Vô Vọng Cổ câu 1
Thầy ôi… (Clickable link)--> Khóc Tiễn Hòa Thượng Thích Minh Tâm -- Ca cổ của anh Chí Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét