Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

TRƯỜNG HẠ PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ PL. 2557 - DL. 2013


TRƯỜNG HẠ PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ PL. 2557 - DL. 2013


           Nắng Hạ chói chan khắp các mien
           Hội ngộ an cư trọn phước duyên
           Như bao sông lạch xuôi về Biển
           Giới Đức dồi trao, ngát hương Thiền…
Tôi vừa đến sân Phật Học Viện Quốc Tế (PHVQT) liền gặp chư Tôn Đức Hòa Thượng hỏi : Sao Thầy Minh Tuệ đến trễ vậy, cuộc họp xong rồi? Tôi cảm thấyvừa vui,vừa ái ngại. Vui là vì Chư Tôn Đức quan tâm, chào hỏi, ái ngại là vì việc đến nơi hơi trễ của mình. Tôi biết là có Hội Nghị Thường Niên năm thứ I, nhiệm kỳ II của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ(GHPGVNTNHK) trong dịp chư Tăng câu hội đông đủ về đây an cư nhưng không biết chính xác diễn ra lúc nào, dù sao tôi cũng đã lo liên lạc chia sẻ quan tâm nhắc nhở chung đến 2 Tổng Vụ : Tổng Vụ Hoằng Pháp (TVHP) và Tổng Vụ Thông Tin (TVTT) chuẩn bị bản báo cáo công việc Phật sự một năm qua và những kiến nghị cho giai đoạn mới. Nhưng tôi yên tâm với Trí Tuệ Đại chúng và Chư Tôn Đức có kinh nghiệm làm việc nhiều  năm có thể lo cáng đáng được mọi  việc. Phần tôi, vừa xong công việc Phật sự cho một gia đình Phật tử, tôi liền đến đây ngay.
Hoan hỷ bấm vào link đọc hết bài --> Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế California

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét