Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Phóng Sự Hình Ảnh Đặc Biệt Về Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế - California Từ Ngày 17 Đến 27 Tháng 6 Năm 2013


Source: Phóng Sự Hình Ảnh Đặc Biệt Về Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế - California Từ Ngày 17 Đến 27 Tháng 6 Năm 2013

Phòng Triển Lãm & Phóng Sự Hình Ảnh - E-Temple: HoPhap.Net
Phòng Triển Lãm & Phóng Sự Hình Ảnh - E-Temple: HoPhap.Net

Phóng Sự Hình Ảnh Đặc Biệt Về Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế - California Từ Ngày 17 Đến 27 Tháng 6 Năm 2013

 iTemple: HoPhap.Net đã dành rất nhiều thời gian và nhiều ngày công phu để chụp ành, chọn lựa, làm hình, và đưa lên mạng internet toàn cầu trong điều kiện vừa tu học với Đại chúng vừa làm việc chụp hình cho Đại Tăng để giới thiệu các bạn thập phương những hình ảnh của Trường Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế Nam California Hoa Kỳ - Bạn chỉ dành ra một it thời gian là có thể thưởng lãm hết và vui theo công đức tu học qua hơn 1900 tấm hình sinh hoạt lịch sử của Chư Tôn Đức  Tăng Ni tại Hải Ngoại trong các albums tại iTemple: HoPhap.Net - Nhất định sẽ có sơ sót về chụp hình và kỷ thuật cũng mong bạn sanh tâm hoan hỷ và xả thứ cho - Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

TRƯỜNG HẠ PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ California PL. 2557 - 2013 - HoPhap.Net

Nếu bạn thao thức cho Đạo Pháp trường tồn chúng sinh an lạc của Đại Tăng tại hải ngoại, iTemple: HoPhap.Net xin mời bạn hoan hỷ bấm vào xem các links hình ảnh cảm động và vui theo công đức này!

Hoan hỷ bấm vào links bên dưới ---> Phóng Sự Hình Ảnh Đặc Biệt Về Trường Hạ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét