Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Lễ Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức: ĐẠO TỪ HT Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm - GHPGVNTNHK


Lễ Tưởng Niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức: ĐẠO TỪ HT Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm - GHPGVNTNHK

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION 

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A.  |  Tel. & Fax: (909) 986-2433 

 Đạo Từ Tưởng Niệm

50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa chư Thiện hữu Tri thức, các vị lãnh đạo Tôn giáo, Cộng đồng, Hội đoàn, các cơ quan Truyền thông, Báo chí, Đồng hương và Phật tử. 

Kính thưa liệt quí  vị,

Thay mặt Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, tôi xin trân trọng kính chào liệt quí vị và cầu xin năng lực của Bồ Tát Thích Quảng Đức  thể nhập trong mỗi chúng ta. Năng lực đó là Bi lực, Định Lực và Nguyện lực. Tâm lực này là pháp  môn hành trì của đức Thế Tôn chỉ dạy hai ngàn năm Phật giáo có mặt tại Việt nam.

          Người hành giả của Đạo Phật Việt vì thực tập Bi lực nên khi bất cứ ai bị áp bức đều hưng khởi Bi nguyện để cứu độ. Bồ tát Thích Quảng Đức tự hỏi:  Phải làm gì, khi đạo giáo bị bất công? Phải làm gì, khi tăng ni và tín đồ đang  bị bắt bớ? Phải làm gì, khi chùa viện bị cấm đoán…  Ngài hỏi tức đã trả lời. Và sự trả lời không chút thể hiện lòng căm thù. Bồ tát Thích Quảng Đức đã hành trì thâm sâu Pháp môn Bi lực này. Vì vậy, Ngài thể hiện được tiêu ý của đức Thế tôn, rằng sống giữa những người thù hận lòng không thù hận. Lá thư Bi nguyện, Ngài viết: "Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng Bác ái Từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở."

          Da thịt nào mà chẳng đau dù chỉ một cộng gai nhỏ đâm vào. Ấy vậy, cả một góc trời lửa cháy bừng lên từ da thịt, mà Ngài vẫn ngồi điềm nhiên tới bảy phút. Hai chân ngồi kiết tường,  lưng thẳng tắp, miệng  không hé một lời rên. Thân Ngài không lay động. Vì sao?  Vì tâm ngài đã nhập đại định.  Thuở xưa, khi đức Thế tôn đang vào đại định trong một am nhỏ bên đường, lúc ấy trời  sấm sét dữ dội, mưa bão hãi hùng, nhưng Như Lai vẫn an nhiên tọa thị. Nhục thân của Bồ Tát bừng cháy mà vẫn ngồi được lâu như  thế, đây là định lực mà Ngài đã dày công tu trì. Người tu hành có định lực sâu thì không bị lay động trước mọi bức hại của thân và tâm. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã đạt được đạo quả cao siêu ấy. Bồ tát là một Thánh tăng chứng đắc trong thế kỷ 20 của Phật giáo Việt nam.

          Nguyện lực là thực hành con đường Bồ Tát đạo của Phật giáo. Bồ tát Thích Quảng Đức có hai nguyện lực trong cuộc đời của Ngài. Nguyện lực thứ nhất là xây Chùa. Ngài xây chùa để thờ Phật, để che chở người dân. Gần 40 ngôi chùa Ngài đã  khai sơn hoặc trùng tu. Nguyện lực thứ hai là để lại Xá Lợi Tim. Nơi nào thờ Xá Lợi thì được các vị thượng thần, chư thiên theo hộ vệ và phước báu phủ trùm đến nhiều chục dặm. Thánh Tăng viên tịch thường để lại xá lợi sau khi trà tỳ. Trái Tim  của Bồ Tát đã đốt đến hai lần với sức nóng ba ngàn độ mà không cháy. Tại sao Ngài để lại Xá Lợi Tim? Ắt hẳn một bài pháp vô ngôn mà Ngài muốn gởi đến tăng tín đồ Phật giáo Việt nam làm phương châm tu tập. Trong Phật giáo có hai phương châm tu tậplà hữu ngôn và vô ngôn. Hữu ngôn là phương tiện để đạt đến vô ngôn tối thượng. Chỉ có một điều bất hạnh cho dân tộc Việt nam là Xá lợi này không dám trưng bày cho nhân quần lễ lạy. Lý do tại sao, chắc quý vị có câu trả lời rồi. Tuy nhiên, nếu chúng ta thờ di ảnh Xá lợi Tim và hàng ngày lễ bái thì cũng được nhiều phước báu như nhau.

          Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tán thán công đức của Cư sĩ Tiến Sĩ Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê  và Tổng Hội Cư Sĩ  đã đứng ra tổ chức ngày lễ 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức hôm nay để đánh dấu giai đoạn lịch sử Phật giáo Việt nam cận đại.

          Cầu xin Tam Bảo gia hộ chúng ta vô lượng cát tường.  

Trân trọng, 

California, ngày 23 tháng 06 năm 2013

TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Chánh Văn Phòng 

Sa môn Thích Thắng Hoan

============

E-Temple: www.HoPhap.Net

Xem --> Những Hình Ảnh Lịch Sử Trong Ngày Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn 1963-2013 Bồ Tát Thích Quảng Đức và Tăng Tín Đồ Vị Pháp Vong Thân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét