Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

Những Hình Ảnh Lịch Sử của Tu Viện Sơn Tùng Ngày Giỗ Đức Tăng Thống

Source: Những Hình Ảnh Lịch Sử của Tu Viện Sơn Tùng Ngày Giỗ Đức Tăng Thống

Đức Diệu Lạc - iTemple: HoPhap.net Press
Đức Diệu Lạc - iTemple: HoPhap.net PressHình Ảnh Lịch Sử của Tu Viện Sơn Tùng Ngày Giỗ 5 Năm Tưởng Niệm Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Thứ Bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2013, Lễ giỗ 5 năm của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang, sư phụ của Thượng Tọa Thích Minh Dung, được diễn ra trang nghiêm long trọng tại Tu Viện Sơn Tùng Nam California - cũng là ngày lễ chung thất cố Hòa Thượng Thích Nguyên Lai 

Đây là ngày lịch sử của Đạo Tràng Tu Viện Sơn Tùng sau nhiều năm T.T. Thích Minh Dung trụ trì ngôi tu viện đã dốc hết tâm lực và nhiều công sức xây dựng ngôi Tam Bảo từ một mãnh đất nóng cháy tại vùng sa mạc nay trở thành một Đạo Tràng trang nghiêm rộng lớn có thể dung chứa nhiều người đến tu tập Chánh Pháp.

Một ngày trọng đại và phước duyên lớn của Tu Viện Sơn Tùng với sự hiện diện chứng minh của hơn 230 chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni từ nhiều quốc gia và tại Hoa Kỳ chấn tích quang lâm về tham dự. 

iTemple: HoPhap.Net mời bạn theo dõi các hình ảnh thật ý nghĩa đạo vị này tại link bên dưới để vui theo công đức của T.T. Trụ Trì và Tăng Chúng Phật tử Tu Viện Sơn Tùng --> Những Hình Ảnh Lịch Sử của Tu Viện Sơn Tùng Ngày Giỗ Đức Tăng Thống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét