Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Hình Ảnh Linh Thiêng Ngày Lễ Khai Hạ & Hình Lưu Niệm Ngày Đầu An Cư Kết Hạ 2013 tại PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Source:  Hình Ảnh Linh Thiêng Ngày Lễ Khai Hạ & Hình Lưu Niệm Ngày Đầu An Cư Kết Hạ 2013 tại PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ

Thập Nhật An Cư ti PHT HC VIN QUC T

VUI THAY PHẬT RA ĐỜI

VUI THAY PHÁP ĐƯỢC GIẢNG

VUI THAY TĂNG HÒA HỢP

HÒA HỢP TU VUI THAY!!!

Hạnh phúc thay Tăng Đoàn hoà hợp !  Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu!

--- In Buddha We Trust ---

E-Temple: www.HoPhap.Net

THÀNH TÂM KÍNH LỄ ĐẠI TĂNG VỀ AN CƯ TẠI PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ, NAM CALI, HOA KỲ

Phật Lịch 2557 -- Dương Lịch 2013

Từ Ngày 18 Đến 27 Tháng 6 Năm 2013

TU VIỆN HỘ PHÁP & E-TEMPLE: HOPHAP.NET

------------------ _/\_ ------------------

Vui Thay Tăng Hòa Hợp! Hòa Hợp Tu Vui Thay!

Nếu bạn thao thức cho sự nghiệp trí tuệ của Đại Tăng, iTemple: HoPhap.Net xin mời bạn hoan hỷ bấm vào xem các hình ảnh cảm động và vui theo công đức này! --->

1/.  Hình Ảnh Linh Thiêng Ngày Lễ Khai Hạ & Hình Lưu Niệm Ngày Đầu An Cư Kết Hạ 2013 tại PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ

2/.  Hình Ảnh Hình Lưu Niệm Ngày Đầu An Cư Kết Hạ 2013 tại PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ, Nam California, USA

Mô Phật, kính thưa Đại Chúng: Vì tam nghiệp còn vụng về chưa toàn thiện nên lúc chụp hình tác giả có thể có nhiều sơ sót không tránh khỏi. Nếu có hình nào không như ý làm buồn lòng, xin Chư Tăng hoan hỷ cho người chụp hình với tận khả năng chính mình và dành nhiều thời gian công sức để cúng dường Đại chúng thập phương, năm Châu thế giới, và khi thưởng lãm các hình ảnh với tính cách kỷ niệm này quý vị hãy như "Người Gỗ Xem Hoa" - Nguyện cho ai thấy các hình này đều phát tâm Bồ Đề, sớm chấm dứt dòng tử sinh ... Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Tỳ Khưu Thích T.U

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha

E-Temple: www.HoPhap.Net

=======================================
No matter the distance between you and Ho Phap Monastery,
The distance between our hearts will never change.
=======================================

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét