Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Hình Ảnh Lịch Sử Thiền Sư Trí Siêu - Lê Mạnh Thát Quang Lâm Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế June 18 - 2013

Source: Hình Ảnh Lịch Sử Thiền Sư Trí Siêu - Lê Mạnh Thát Quang Lâm Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế June 18 - 2013 - Nam California Hoa Kỳ

Ba hồi chuông trống Bát Nhã cung nghinh -- iTemple: HoPhap.Net
Ba hồi chuông trống Bát Nhã cung nghinh -- iTemple: HoPhap.Net

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG HẠ AN CƯ TẠI PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ, NAM CALI, HOA KỲ

Từ Ngày 18 Đến 27 Tháng 6 Năm 2013

TU VIỆN HỘ PHÁP & E-TEMPLE: HOPHAP.NET

------------------ _/\_ ------------------

Thập Nhật An Cư ti PHT HC VIN QUC T

VUI THAY PHẬT RA ĐỜI

VUI THAY PHÁP ĐƯỢC GIẢNG

VUI THAY TĂNG HÒA HỢP

HÒA HỢP TU VUI THAY!!!

Hạnh phúc thay Tăng Đoàn hoà hợp !  Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu!

--- In Buddha We Trust ---

E-Temple: www.HoPhap.Net

Vui Thay Tăng Hòa Hợp! Hòa Hợp Tu Vui Thay!

Phóng Sự hình ảnh: Chiều tối Ngày 18 Tháng 6 Năm 2013 - Nhân chuyến sang Hoa Kỳ lần thứ 2, Thiền Sư Trí Siêu - Lê Mạnh Thát đã quang lâm Phật Học Viện Quốc Tế lễ Phật và kính viếng Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni tại Trường Hạ.

Nếu bạn thao thức cho sự nghiệp trí tuệ của Đại Tăng, iTemple: HoPhap.Net xin mời bạn hoan hỷ bấm vào xem các hình ảnh cảm động và vui theo công đức này!

(Hoan hỷ bấm vào links) --->

1/. Hình Ảnh Lịch Sử Thiền Sư Trí Siêu - Lê Mạnh Thát Quang Lâm Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế June 18 - 2013 - Nam California Hoa Kỳ

2/. Phóng Sự Hình Ảnh Lịch Sử Cung Đón Thầy Thích Trí Siêu Lần Đầu Tiên Viếng Thăm Hoa Kỳ (Sử gia Lê Mạnh Thát)

3/. Phóng Sự Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Chùa Việt Nam - Los Angeles với Thiền sư Thích Trí Siêu, Lê Mạnh Thát

Nam Mô Phật-Đà, kính thưa Đại Chúng: Vì tam nghiệp còn vụng về chưa toàn thiện, lúc chụp hình cầm máy lâu, bấm nhiều nên sanh mỏi mệt, tác giả có thể có nhiều sơ sót không tránh khỏi. Nếu có hình nào không như ý và không được hài lòng, xin Đại Chúng hoan hỷ cho; tác giả đã tận tâm tận lực hết chính mình và dành nhiều thời gian công sức để mang tải những tấm hình ý nghĩa để cúng dường Đại chúng thập phương, năm Châu thế giới. Khi thưởng lãm các hình ảnh với tính cách kỷ niệm này chỉ mong quý vị hãy như "Người Gỗ Xem Hoa" - Nguyện cho ai thấy các hình này đều phát tâm Bồ Đề, sớm chấm dứt dòng tử sinh ... Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.

Tỳ Khưu Thích T.U

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha

E-Temple: www.HoPhap.Net

=======================================
No matter the distance between you and Ho Phap Monastery,
The distance between our hearts will never change.
=======================================

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ http://facebook.com/tuvienhophap
04/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
05/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/ http://friendfeed.com/thichtueuy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét