Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Phóng Sự Hình Ảnh Các Buổi Lễ Trong Ngày TANG LỄ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai - May 24, 2013

Phóng Sự Hình Ảnh Các Buổi Lễ Trong Ngày TANG LỄ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai - May 24, 2013

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai (1934 - 2013)

Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai (1934 -- 2013)

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

E-Temple: www.HoPhap.Net

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Nguyên, hạ Lai, tự Duyên Tín, hiệu Chánh Nghiêm.
- Nguyên Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ,
- Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ,
- Chứng Minh Đạo Sư Chùa Quang Thiện, Ontario, California, Hoa Kỳ,
- Cố Vấn, Chứng Minh Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ,
- Nguyên Viện Chủ Chùa Hồng Danh, San Jose, California, Hoa Kỳ,
- Cố Vấn Chùa Duyên Giác, San Jose, California, Hoa Kỳ.

Vì tuổi già sức yếu đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 01 giờ 50 phút chiều Thứ Tư, ngày 15 tháng 05 năm 2013, (nhằm ngày 06 tháng 04 năm Quý Tỵ), tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, trụ thế 80 tuổi, lạp thọ 60 năm.

*.- Lễ Nhập Kim Quan vào lúc 03 giờ chiều Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2013 tại Chùa Bát Nhã, 803 S. Sullivan Street, Santa Ana, CA 92704; Tel. (714) 571-0473.

Ban Truyền Thông Báo Chí gửi đến iTemple: HoPhap.net những hình ảnh Tang Lễ. Thân mời Pháp hũu cùng Pháp quyến, đồng hương Phật tử lắng tâm theo dõi hết các buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong những ngày Tang Lễ của cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Nguyên Lai

Mời Pháp lữ bấm vào link cùng đến kính viếng và tuyển đưa Giác Linh theo các hình ảnh Tang Lễ này -->

1/. Phóng Sự Hình Ảnh (1) Tang Lễ H.T Thích Nguyên Lai - Tu Viện Hộ Pháp Phúng Điếu - May 23 - 2013

2/. Phóng Sự Hình Ảnh (2) Tang Lễ H.T Thích Nguyên Lai - Cúng Dường Trai Tăng - May 24 - 2013

3/. Phóng Sự Hình Ảnh (3) Tang Lễ H.T Thích Nguyên Lai - Lễ Cung Tống Kim Quan - May 24 - 2013

4/. Phóng Sự Hình Ảnh (4) Tang Lễ H.T Thích Nguyên Lai - Đoàn Xe Hộ Tống Kim Quan Đến Nơi Trà Tỳ - May 24 - 2013

5/. Phóng Sự Hình Ảnh (5) Tang Lễ H.T Thích Nguyên Lai - Lễ Trà Tỳ - Hỏa Thiêu và Hoàn Mãn - May 24 - 2013

Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha

E-Temple: www.HoPhap.Net

=======================================
No matter the distance between you and Ho Phap Monastery,
The distance between our hearts will never change.
=======================================

Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ http://facebook.com/tuvienhophap
04/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
05/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
06/ http://picasaweb.google.com/pphatphap
07/ http://www.box.net/TuVienHoPhapUSA
08/ http://podcast.hophap.com/about/
09/ http://friendfeed.com/thichtueuy
10/ http://www.youtube.com/view_play_list?p=C091D7FE59A9102D

Phòng Phóng Sự Hình Ảnh iTemple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét