Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Những Hình Ảnh Thiêng Liêng Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Xe Hoa Phật Đản - Lễ Chính Thức

MERRY SAKYA MUNI BUDDHA & HAPPY BUDDHA DAY!

HẠNH PHÚC THAY CHƯ PHẬT GIÁNG SINH

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2637 -- 2013

HAPPY BUDDHA DAY - 2013 - KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2013 - iTemple HoPhap.Net

HAPPY BUDDHA DAY - 2013 - KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN 2013 - iTemple HoPhap.Net

Kính thưa quý Phật-tử và Đồng hương

Ðể đảnh lễ cúng dường tưởng nhớ ân đức hóa độ sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Đản Sinh, Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp đã long trọng cử hành Ðại Lễ Phật Ðản Phật Lịch 2557 vào lúc:

10:30 sáng, Phật Nhật Sunday ngày 19 tháng 05 năm 2013
Tại khuôn viện Tu Viện, 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733
(Góc Garvey – Phở Filet đi vào 50m)

Chương trình Đại Lễ năm nay với nhiều tiết mục mang bản sắc truyền thống văn hoá đặc thù của Phật giáo Việt Nam; ngoài ra còn có: Khoá Tu Học Đặc Biệt ba ngày 17, 18 và 19 tháng 5 năm 2013 gồm: Khóa Tu Niệm Phật, Sám hối, Thiền quán, Trì kinh, Quá đường, Kinh hành, Thính pháp; Lễ Truyền Qui Y Tam Bảo Ngũ giới & Thập thiện; an ủi các tù nhân lương tâm, thăm viếng các bệnh nhân tâm thần, và quý vị cao niên tại các viện dưỡng lão; tán dương công đức các Phật tử tinh tấn tu học và công quả; xe hoa cúng dường Phật Đản, triển lãm các hoa kiểng; thăm viếng & cầu nguyện tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, Tượng đài Thuyền nhân Việt Nam; tuyên đọc Thông Điệp Phật Đản của Giáo Hội; thuyết pháp & thuyết trình về hiện tình Pháp nạn và Quốc nạn, Lễ Cúng Dường Kính Mừng Phật Đản & Lễ Tắm Phật, Cổ Phật Khất Thực & chay hội, văn nghệ Mừng Phật Đản, v.v…

iTemple HoPhap.Net thân mời chư vị Pháp lữ, quý Phật-tử, Đồng hương và Đại chúng bấm vào các links dây hình bên dưới để theo dõi và vui theo công đức của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp nhỏ bé tại thành phố El Monte, Los Angeles tổ chức Đại Lễ Phật Đản năm nay - Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma-ha-tát

Phóng Sự Hình Ảnh (1) Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Xe Hoa Phật Đản - Lễ Phật Đản Chính Thức - Thuyết Pháp

Phóng Sự Hình Ảnh (2) Đại Lễ Phật Đản 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp - Lễ Tắm Phật - Cổ Phật Khất Thực - Văn Nghệ Cúng Dường Phật Đản với Nghệ sỹ Chí Tâm

Phóng Sự Hình Ảnh (3) Lễ Hội Phật Đản Cộng Đồng Người Hoa tại Công Viên El Monte 2013 - Kết Thúc 10 Ngày Xe Hoa Cúng Dường Phật Đản của TVHP

E-Temple: www.HoPhap.Net

Namo Sakyamuni Buddha -- www.HoPhap.Net

Trên trời dưới trời không ai bằng Phật,
Mười phương thế giới không thể sánh.
Thế gian này con đã thấy hết,
Không ai bằng được như Đức Thế Tôn.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Bài liên quan: Hình Ảnh Đẹp Tại Tu Viện Hộ Pháp - Chuẩn Bị Phật Đản PL 2557 Năm 2013 - Hoan hỷ bấm vào link để xem hình --> Xe Hoa Tu Viện Hộ Pháp - Khởi Đầu Cho Đến Hoàn Thành

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét