Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Tin Vui: Nhóm Phật Tử Hộ Pháp Mới Thành Lập Trên Mạng FaceBook

Tin Vui: Nhóm Phật Tử Hộ Pháp Mới Thành Lập Trên Mạng FaceBook

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Sư Phụ,

Chúng con, đệ tử của Thầy Hộ Pháp, mạo muội kính xin Sư Phụ đưa link Facebook (Phật Tử Hộ Pháp) của chúng con mới thành lập vào trang iTemple: HoPhap.net của Sư Phụ, hầu giới thiệu với các Phật tử trên toàn cầu về sự tu học, tin tức Phật sự, và các sinh hoạt tại tự viện nơi chúng con thường về hằng ngày để chia sẻ cùng các bạn khắp năm châu.

Đồng thời, qua mạng Facebook chúng con sẽ có thêm rất nhiều duyên lành học hỏi những kinh nghiệm tu tập của các bạn bốn phương, cũng như vui theo công đức qua những tin tức và hình ảnh Phật sự khắp nơi của các bạn đã và đang tham dự tại các Đạo tràng trên toàn cầu. Để rồi chúng con cùng nhau kết duyên tu học, hộ trì Tam Bảo, thực hành hạnh Bồ Tát Đạo, tự lợi. lợi tha.

Chúng con xin thành kính đảnh lễ cung thỉnh Sư Phụ và thập phương chư Tăng từ bi thương xót chỉ dạy thêm cho chúng con về những thông tin hoặc những chia sẻ tâm tư của Thầy về những sinh hoạt của chúng con và các bạn trên mạng trong Nhóm Phật Tử Hộ Pháp trên FaceBook.

Thành kính cảm niệm ân Thầy.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát

Kính lễ

Nhóm Phật Tử Hộ Pháp

Đây là Facebook của chúng con mới được hình thành tạo địa chỉ và link này:

www.Facebook.com/PhatTu.HoPhap

www.Facebook.com/PhatTu.HoPhap

nh trang mạng Facebook của Nhóm Phật Tử Hộ Pháp
 
================================
 
iTemple: www.HoPhap.Net
Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét