Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Bài Học Giáo Lý Sống Bi-Trí-Dũng: Lửa Từ Bi Chư Thánh Tử Đạo Di ảnh và tiểu sử

Bài Học Giáo Lý Sống Bi-Trí-Dũng: Lửa Từ Bi Chư Thánh Tử Đạo

Di ảnh và tiểu sử chư Thánh tử đạo

Ngọn lửa Từ Bi Thích Quảng Đức -- www.HoPhap.Net

Kính dâng lên Bồ Tát Quảng Đức. Lửa! Lửa cháy ngất Tòa Sen! Tám chính phương nhục thể trần tâm hiện thành THƠ, quỳ cả xuống. Hai vầng sáng rưng rưng Đông Tây nhòa lệ ngọc Chắp tay đón một Mặt Trời Mới Mọc Ánh Đạo vàng phơi phới, đang bừng lên dâng lên …
Di ảnh và tiểu sử chư Thánh tử đạo

Di ảnh và tiểu sử chư Thánh tử đạo

1


Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC 66 tuổi
Tự thiêu ngày 11.6.1963 (20.4 Quý Mão)
Tại ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt Sài gòn
Để cứu nguy Đạo pháp và Dân tộc Việt Nam.
TIỂU SỬ BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC


I – THỜI KỲ THIẾU NIÊN

Bồ Tát sinh năm 1897, tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, Trung Việt; tên đời Lâm Văn Tuất, pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, pháp hiệu Quảng Đức.
Lên 7 tuổi, Bồ Tát được song thân cho xuất gia học đạo, thọ giáo với Hòa Thượng Thích Hoằng Thâm. Năm 15 tuổi, Bồ Tát thọ giới Sa Di, năm 20 tuổi thọ giới Tỳ Kheo và Bồ Tát. Sau khi thọ giới, Bồ Tát ở tu 3 năm tại núi Ninh Hòa. Sau đó, Bồ Tát tu hạnh Đầu Đà, một mình với chiếc bình bát đi Hóa-Đạo khắp nơi, rồi về nhập thất tại chùa Thiên Ân, Ninh Hòa, Nha Trang.

II – THỜI KỲ TRUNG NIÊN

Năm 1932, chi hội An Nam Phật Học tại tỉnh Ninh Hòa, thỉnh Bồ Tát làm Chứng Minh Đạo Sư. Và Giáo Hội Tăng già Trung Việt mời Bồ Tát làm chức Kiểm Tăng ở tỉnh Khánh Hòa. Trong thời gian hành đạo ở miền Trung, Bồ Tát đã kiến tạo và trùng tu được 14 ngôi chùa.
Năm 1943, Bồ Tát vào Nam đi Hóa-Đạo các tỉnh Sài gòn, Gia Định, Bà Rịa, Long Khánh, Định Tường, Hà Tiên, rồi Bồ Tát đến Nam Vang 3 năm nghiên cứu kinh điển chữ Pali.
Hai mươi năm hành đạo ở miền Nam, Bồ Tát đã khai sơn và trùng tu được 17 ngôi chùa. Như thế là Bồ Tát đã có công trùng tu và khai sơn tất cả 31 ngôi chùa. Bồ Tát thường ở chùa Long Vĩnh, nên được người đời gọi là Hòa Thượng Long Vĩnh. .... (hoan hỷ bấm vào link) --> Bài Học Giáo Lý Sống Bi-Trí-Dũng

50 Năm sau Ngọn Lửa Tibet noi theo rực sáng cho Tự Do Tôn Giáo tại Tây Tạng -- www.HoPhap.Net

50 Năm sau, Ngọn Lửa Tibet noi theo và rực sáng cho Tự Do Tôn Giáo tại Tây Tạng

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét