Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2557 - 2013

Source: Clickable link --> Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2557 - 2013


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG
704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (949) 986-2433
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Thông Bạch Phật Đản Phật Lịch 2557 - 2013

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Kính bạch chư tôn Giáo Phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.
Kính thưa quí Cư sĩ, Thiện nam, Tín nữ, Phật tử.

Kính thưa liệt quí vị,

Mỗi mùa Phật Đản là dịp để chúng ta quán chiếu nhiều và sâu về sự ra đời của đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mỗi cử động của Ngài dù nhỏ nhiệm đến đâu cũng ẩn chứa những bài pháp mầu nhiệm. Năm nay chúng hãy quán chiếu những bài Pháp liên hệ đến sự ra đời của đấng thiên nhơn chi Đạo sư.

Con người bị vô lượng trói buộc trong cuộc sống. Chúng ta bị trói từ bản thân đến xã hội. Bản thân chúng ta bị giam cầm trong ngục thẳm tham dục, hiếu chiến và căm thù. Bị trói trong ngục thẳm nên cuộc sống thường nhật của con người đầy bất an, lo âu và thiêu đốt. Một người giàu có hay kẻ nghèo khốn vẫn có nhiều khổ đau trong tâm. Khổ của bản thân rồi chồng thêm lên sự thống khổ của xã hội. Chúng ta đang sống ở thế kỷ văn minh và tự do nhưng thế giới vẫn còn rất nhiều nơi quyền làm người bị tước đoạt. Họ bị trói miệng khi phát biểu những điều đi ngược lại quyền lợi của giới lãnh đạo. Họ bị trói tay khi viết lên những suy nghĩ xây dựng đất nước. Họ bị hù dọa trong khi quảng bá những niềm tin tôn giáo. Họ bị cấm đoán ngồi chung hay tham dự những sinh hoạt của giới quyền uy. Chúng ta quán chiếu từ đâu dẫn tới những khổ đau này. Đức Phật đã chọn lựa cuộc sống một người hành khất khi Ngài đang ở vị trí một hoàng tử. Phải chăng đây là thông điệp mở trói mà Ngài muốn huấn thị chúng ta?

Mặt đất là nơi con người tiếp giáp hằng ngày. Mặt đất che chở, nuôi dưỡng và nơi ta nương nhờ. Khổ thay, con người làm tổn hại mặt đất nhiều quá. Thiên nhiên bị tàn phá. Cây rừng bị chặt, bị đốt không chút thương tâm. Chất thải, chất độc đổ ngập tràn lên mặt đất. Sự bảo vệ mặt đất không sánh bằng sự tàn phá. Những năm gần đây, thiên tai bão lụt, thời tiết thay đổi, đã ảnh hưởng đến sự sống, một phần do sự tổn hại mặt đất từ chúng ta. Đức Phật, ngay từ giờ phút đầu tiên trong đời, đặt bàn chân lên mặt đất, Ngài đã bảo vệ nó bằng đôi chân hoa sen. Ngài không làm cho đất loang lỗ và đất cũng chẳng làm dơ bẩn đôi chân Ngài. Bảy bước đầu tiên trên đất, Ngài bước trong tịnh lành và mỗi bước làm cho đất nở hoa. Chúng ta phải suy nghiệm về mặt đất và bảo vệ nó như bảo vệ thân tâm chính mình.

Mùa Phật đản năm nay tròn 50 năm mùa Pháp nạn của Phật giáo Việt nam. Xin tất cả chúng ta cùng đứng lên và thầm đảnh lễ ân sâu của chư tăng ni đã vị pháp thiêu thân. Thầm tri ân chư thiện nam tín nữ đã vị pháp hy sinh. (xin cảm ơn và mời quí vị an tọa). Ngọn lửa bi hùng của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã làm lay động lương tri thế giới. Ngọn lửa đó, thêm một lần nữa minh xác sức mạnh giữa họng súng và tấm lòng từ. Người đệ tử Phật không thù hận khi phải sống giữa những người thù hận. Người đệ tử Phật cũng không nhu nhược vô trí khi đạo pháp bị tiêu diệt. Đi như thế nào trên hai đạo lộ cam go ấy. Ngọn lửa Bồ Tát năm xưa tại thành phố Sài Gòn là khai thị hướng đi của Phật Giáo Việt Nam. Ngọn lửa bi hùng và trái tim đốt không cháy của Ngài là một Pháp bảo tuyệt diệu trong hai ngàn năm Phật Giáo Việt. Giáo hội kêu gọi tất cả các tu viện, tự viện, tịnh xá, trung tâm Phật giáo… thờ di ảnh của Bồ Tát vị Pháp thiêu thân cũng như chư tăng ni và thiện tín hy sinh cho mùa Pháp nạn năm 1963.

Đức Phật đến nhân gian để chỉ đường cho nhân gian. Con đường đó là trọn lành, thức giác và quả cảm. Phật giáo Việt nam đến Hoa Kỳ tiếp nối thông điệp này. Những đệ tử Phật phải thường trực quán chiếu, hành trì để thể nghiệm ba điều đó. Khi trong tay mình có món quà ấy thì sự gởi trao cho người tiếp nhận sẽ được sinh động. Bằng không, chúng ta chỉ viễn vông trong ngôn từ hoa mỹ hay trao gởi một mớ chữ nghĩa mà không mấy liên hệ gì đến những khổ đau thường trực của con người. Đến với đạo Phật để biết và để sống. Sống trong trọn lành, thức giác và quả cảm.

Mùa Phật đản năm nay, xin thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm, tôi kính chúc liệt qui vị vô lượng cát tường như ý.

Trân trọng,

California, ngày 15 tháng 04 năm 2013
TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng

(đã ấn ký)

Sa môn Thích Thắng Hoan
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét