Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Hãy Lắng Nghe Thưởng Thức “Udumbara Band” Ban nhạc Phật giáo đầu tiên tại Hàn quốc - A Korean Buddhist Monk Band

"Udumbara Band" Ban nhạc Phật giáo đầu tiên tại Hàn quốc - A Korean Buddhist Monk Band

Ban nhạc Ưu đàm, gồm 7 thành viên đều là tăng sĩ, là ban nhạc Phật giáo đầu tiên của Hàn quốc. Tất cả các thành viên đã luyện tập nhạc cụ của họ từ hơn 20 năm nay.

Theo truyền thuyết Phật giáo, Ưu đàm là một loại cây 3.000 năm mới nở hoa một lần. Tên của ban nhạc được đặt theo cây hoa này là để đánh dấu sự thành lập ban nhạc Phật giáo đầu tiên trong lịch sử lâu đời của Phật giáo Hàn quốc.

Ban nhạc Ưu đàm hướng đến việc chủ động giao lưu với thanh niên Phật giáo, là giới thường xem đạo Phật như một tôn giáo lỗi thời. Ban nhạc gồm các nhạc sĩ có trình độ này dự định sẽ chơi các thể loại nhạc hiện đại khác nhau như Pop và Jazz. Vào tháng 3-2013, ban nhạc Ưu đàm sẽ tổ chức lễ ra mắt của họ tại thành phố Daegu.

(Buddhist Art News – February 8, 2013)

Đức Diệu Tường -- HoPhap.Net Press

"Udumbara Band" - A Korean Buddhist Monk Band

HÀN QUỐC: Ban nhạc Phật giáo đầu tiên tại Hàn quốc - A Korean Buddhist Monk Band

Ban nhạc Phật giáo đầu tiên tại Hàn quốc - A Korean Buddhist Monk Band

(Ban nhạc Phật Giáo Việt Nam Đầu Tiên Hoa Kỳ "A Vietnamese Buddhist Monk Band" sẽ bắt đầu phôi thai từ Chùa Phật Tổ Long Beach và Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles và đang âm thầm tập luyện cho 20 năm sau...?)

"Udumbara Band" surprises many with its unique title as the first Korean Buddhist music band.

Seven monks with musical talent passed an audition held last July and became members of Udumbara Band. They have been practicing for their debut since August 2012.

Udumbara is a plant that flowers, according to Buddhist legend, once every 3,000 years. The band was named after this plant to celebrate the first Buddhist music band to be formed in Korean Buddhism's long history.

The band is made up of qualified musicians. Ven. Hyejang, the band's leader who came up with the idea for the group, has played music since he was a teenager. Saxophonist Ven. Daewon and contrabassist Ven. Jawoon majored in applied music in college. All members have been practicing their instruments for more than 20 years.

Udumbara Band aims to actively communicate with Korean youth, who typically consider Buddhism an outdated religion. It plans to play various modern music genres, such as pop and jazz.

Udumbara Band will hold its inauguration ceremony in Daegu city in March.
 

E-Temple HoPhap.Net tặng bản nhạc thiền này đến Chư Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam đang hoằng pháp tại Hải Ngoại nói chung tại Hoa Kỳ nói riêng. Mời quý Ngài trầm tư để thưởng thức bản nhạc này:

Tiếng Sáo Hộ Pháp trong Dàn Nhạc Lễ Phật Giáo -- www.HoPhap.Net

(Ban nhạc Phật Giáo Việt Nam Đầu Tiên Hoa Kỳ "A Vietnamese Buddhist Monk Band" sẽ bắt đầu phôi thai từ Chùa Phật Tổ Long Beach và Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles và đang âm thầm tập luyện cho 20 năm sau...?)

 
Bấm vào link này để nghe và thưởng thức -->  The "Udumbara Band" A Korean Buddhist Monk Band

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét