Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Đại Sư Giám Chân Đông Độ - Phim Truyện Phật Giáo

Đại Sư Giám Chân Đông Độ - Phim Truyện Phật Giáo

Đại Sư Giám Chân Đông Độ - HoPhap.Net
Đại Sư Giám Chân Đông Độ - HoPhap.Net

Đại Sư Giám Chân Đông Độ - Phim Truyện Phật Giáo

Phái Luật tông. Sư đến Nhật Bản năm 754 và sáng lập Luật tông (ja. ritsu-shū) nơi đây.

Sư quê ở Dương Châu. Năm 14 tuổi Sư theo cha vào chùa, nhìn tượng Phật cảm động và xin xuất gia. Sư thông Tam tạng, giữ giới nghiêm chỉnh và vì vậy tiếng tăm lừng lẫy. Đến năm 55 tuổi, Sư có ý nguyện đi Nhật Bản vì có hai tăng sĩ người Nhật khẩn thiết mời Sư sang giáo hóa.
Môn đệ của Sư ngăn cản vì đường sang Nhật rất nguy hiểm. Sư nghe vậy liền nói: "Đây là việc Pháp, tiếc gì tính mệnh, mọi người không đi, một mình ta đi." Nghe vậy nhiều môn đệ xin đi, tổng cộng có 21 người. Chuyến đi hoằng hóa Nhật Bản đầy gian nan.
Năm lần thất bại, lần thứ sáu sau 11 năm mới toại nguyện. Trong suốt hành trình này có tất cả 36 Tỳ Khưu chết và chính Sư cũng bị mù hai mắt.
 
Sư đến Nhật năm 66 tuổi, đem theo rất nhiều kinh sách. Nơi đây, Sư được cả nước Nhật hoan nghênh sùng ngưỡng và được Nhật hoàng phong chức Truyền Đăng Đại Pháp Sư. Vì tinh thông y dược nên Sư cũng có cống hiến lớn cho y dược học Nhật Bản. Sư tịch năm 763 sau mười năm truyền bá Luật tông rất thành công tại đây, hưởng thọ 77 tuổi.
Đại Sư đã mang văn hóa rực rỡ của thịnh Đường đến với Nhật Bản, bắt đầu khai mở lịch sử giao lưu hữu nghị giữa Dương Châu và Nhật Bản.
tontuong 1
Tôn tượng Đại Sư Giám Chân
Tháng 4 Công Nguyên năm 754, Đại Sư Giám Chân thiết lập Giới đàn trước Đại Phật Điện chùa Đông Đại NB, truyền giới Bồ Tát cho kẻ Tăng người tục, lấy Thiên Hoàng Võ Thánh Thái Thượng, Hoàng hậu Quang Minh, Thiên Hoàng Hiếu Khiêm làm người dẫn đầu.
 
Công nguyên năm 759, Đại Sư Giám Chân sáng lập chùa Đường Chiêu Đề (Tōshōdai Temple) ở Bình Thành Kinh (Heijōkyō) (nay là thành phố Nara).
 
Hơn nghìn năm nay, mọi người đều biết tại Nhật Bản, Đại Sư Giám Chân được nhân dân Nhật Bản tôn xưng là Tổ khai sơn Luật tông, tiên phong tông Thiên Thai, Thủy tổ của Y dược, cha đẻ của nền văn hóa... (Hoan hỷ bấm vào xem phim tại link này) --> Đại Sư Giám Chân Đông Độ - Phim Truyện Phật Giáo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét