Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Số phận lạ lùng của Phật giáo " Báo Le Point phỏng vấn Ngài Philippe Cornu

"Số phận lạ lùng của Phật giáo " Báo Le Point phỏng vấn Ngài Philippe Cornu

Phòng Phật Pháp Vấn Đáp - E-Temple: HoPhap.Net
Phòng Phật Pháp Vấn Đáp - E-Temple: HoPhap.Net

Số phận lạ lùng của Phật giáo
Báo Le Point phỏng vấn Ngài Philippe Cornu

Số phận lạ lùng của Phật giáo Báo Le Point phỏng vấn Ngài Philippe Cornu - Bản dịch Việt ngữ của Tiên-sinh Hoang Phong


Vào khoảng năm 525 trước Jésus, Đức Phật đã tiên đoán trước:

"Hai ngàn năm trăm năm sau, tuy Phật giáo có khoảng 700 triệu tín đồ trên toàn thế giới, nhưng lại biến mất trên đất nước Ấn Độ, nơi mà trước đó Phật giáo từng là một trào lưu tình thần chính yếu, suốt cho đến thế kỷ thứ X. Tại sao lại xảy ra như thế ?

Sau đây là lời giải đáp của Ông Philippe Cornu.


Lời giới thiệu của người dịch :

Ông Philippe Cornu là đương kim Chủ tịch Đại Học Phật Giáo Âu châu, Giảng sư tại Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương (Inalco) của Pháp. Ông cũng là một học giả uyên bác về Phật giáo, dịch nhiều kinh sách từ các tiếng Tây tạng, Trung hoa..., đồng thời ông cũng trước tác, viết báo và giảng dạy về Phật giáo. Một trong những công trình đáng kể của ông là quyển Tự điển bách khoa Phật giáo.

Sau đây là một bài báo ngắn do nữ ký giả Cathérine Golliau phỏng vấn ông, đăng trên một tờ tạp chí lớn của nước Pháp là Le Point (số ngoại lệ với chuyên đề về nên Văn minh Ấn độ, số 3 tháng 7 và 8, năm 2008). (Hoang Phong)

Báo Le Point : Phải định nghĩa Phật giáo như thế nào ?

P. Cornu :
Đó là con đường tâm linh nhắm mục đích tự giải thoát khỏi vô minh và lầm lẫn, nguồn gốc đưa đến khổ đau, và giúp đạt được Giác ngộ, tức một thể dạng lột trần được mọi ảo giác, và từ thể dạng đó sự thực tối thượng sẽ hiển hiện. Người ta thường xem Phật giáo là một tôn giáo, trong chiều hướng Phật giáo chủ trương một con đường đạo đức, một luận thuyết triết học, đề nghị những nghi lễ và cách thức tu tập tinh thần trong mục đích giải phóng con người : vì thế cần phải đặt lòng tin nơi Đức Phật để bước vào con đường ấy. Tuy nhiên Đức Phật không phải là một vị trời, và Đạo Phật, còn gọi là Bouddha-darma (Đạo Pháp của Đức Phật) không phải là một tôn giáo thờ trời, theo ý nghĩa một vị trời sáng tạo.

Báo Le Point : .... (Hoan hỷ bấm vào đọc hết bài phỏng vấn hay tại link này) --> "Số phận lạ lùng của Phật giáo " Báo Le Point phỏng vấn Ngài Philippe Cornu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét