Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

TIN ĐẶC BIỆT: Khóa Lễ Kỳ Siêu Đặc Biệt Cho Hơn 45 Triệu Sanh Linh Con Gà Tây Hôm Nay 6:30 A.M Thursday Nov. 22, 2012

HAPPY THANKSGIVING

LỄ TẠ ƠN

CON TẠ ƠN PHẬT

THANKS LORD BUDDHA

Happy Thanksgiving Vietnam!

 

THANKS LORD BUDDHA WE HAVE YOU

Thanks Lord Buddha We Have You!

Hôm nay Ngày Lễ Thanksgiving Hoa Kỳ - Khóa Tu Trì Chú Đại Bi Tại Tu Viện Hộ Pháp Ngoài Chương Trình Sẽ Bắt Đầu Vào Lúc 6:30 A.M Thursday Nov. 22, 2012 Đặc Biệt, Kỳ Siêu Cho Hơn 45 Triệu Sanh Linh Con Gà Tây "Hy Sinh" Trong Mùa Lễ Tạ Ơn này & Cầu Trường Thọ Cho Bạn và Chúng Sinh.

Đại Chúng Liễu Tri & Dành Thời Gian Về Tham Dự

Turkey chay - www.HoPhap.Net

Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay, Niệm Phật A-Di-Ðà,

Giữ Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh và Về Tu Viện Hộ Pháp tham dự lễ đông đủ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét