Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

THÔNG BÁO KHÓA TU HUÂN TU PHẬT THẤT

THÔNG BÁO

KHÓA TU HUÂN TU PHẬT THẤT

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính thưa quý thiện tín Phật tử và quý đồng hương, thân hữu gần xa,

Mùa Phật Giáng Sinh đang trở về khắp nơi với những người con Phật, mọi loài trời và người thành kính chuẩn bị trang nghiêm kính đón mừng Ngày Đức Phật A-Di-Đà Thị Hiện Giáng Sinh nơi cõi Ta-Bà. Như mọi năm, Tu Viện Hộ Pháp long trọng tổ chức khoá Huân Tu Tịnh Độ -- Phật Thất 1 ngày.

Khóa Huân Tu Phật Thất 1 ngày bắt đầu từ 6:30 AM đến 6:30 PM--Saturday, ngày 22 tháng 12, 2012 tại Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 Tel.: 626-377-1103, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Phương Trượng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp & Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm, Trụ Trì TVHP

Để biểu tỏ tấm lòng báo ân Đức Phật A-Di-Đà hóa độ, và sự quyết tâm phát nguyện kiếp này là kiếp sau cùng của Đại-chúng, đồng xin phát nguyện cầu vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, Đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp trân trọng thỉnh mời quý Phật tử, đồng hương và thân hữu gần xa hoan hỷ sắp xếp thời gian dùng 1 ngày nghỉ lễ Phật Giáng Sinh về Tu Viện cùng kết duyên tinh tấn tu tập để sớm thành tựu sở nguyện ngay trong kiếp sống vô thường nhanh chóng này.

Sự hiện diện của quý vị đầy đủ trong các thời khóa tu học 1 ngày là sự cúng dường ý nghĩa và quý báu nhất, sẽ làm cho năng lực và kết quả sự tu tập của Đại chúng tăng trưởng thêm mạnh, sớm thỏa nguyện mong ước vãng sinh trong kiếp sống sinh tử sau cùng; vị lai quý vị nhất định sẽ được kết duyên đời đời với Đấng Cha lành Đức A-Di-Đà Phật, Mẹ Hiền Quán-Thế-Âm Bồ Tát, và Chư Bồ Tát Thánh Chúng trong kiếp sống an vui.

Kính chúc quý vị và bửu quyến một Mùa Phật Giáng Sinh vô lượng thọ, vô lượng công đức, và vô lượng an lạc cát tường.

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Quang Phật, Vô Lượng Công Đức Phật,

TM. Tu Viện Hộ Pháp

Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm

Trụ Trì

The source link: http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=2&759=3481&59615=4

======================================

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

 

Ðường về Tu Viện Hộ Pháp

To 3048 Lashbrook Avenue From Little Saigon: đi 22 West --> 405 North --> 605 North --> 60 West- Los Angeles, lấy Exit Rosemead 19, quẹo Phải đi về hướng North-Rosemesd, (ngang qua Siêu thị Viễn Đông III) đến đường Garvey right turn, quẹo Phải, giữ lane phía trái liền để (turn left at the first flash yellow light) quẹo trái Lashbrook góc tiệm McDonald & Phở Filet khoảng 50m Tu Viện nằm bên phải 3048 Lashbrook ngay góc đường thứ nhất.

Đến 3048 Lashbrook Avenue từ Downtown Los Angeles: đi 10 East --> lấy Exit Rosemead, quẹo Phải ngay đường rẻ đầu tiên, đi về hướng South, đến đường Garvey quẹo Trái, giữ lane phía trái liền để vào lane giữa, khi đến ngang tiệm McDonald. Quẹo trái ngay đèn vàng chớp nháy là đường LASHBROOK Avenue, Đầu đường là tiệm Phở Filet. Đi vào khoảng 50m Tu Viện nằm bên phải ngay lốc đường thứ nhất.

Dùng phương tiện xe bus công cộng: quý vị về tổng tạm El Monte, lấy xe số 70 ngang đường Garvey và Rosemead thì xuống đi bộ đến Tu Viện. Nếu dùng xe Đò Hoàng từ Nam-Bắc Cali thì xuống trạm Siêu Thị Thuận Phát, El Monte, và đi bộ đến Tu Viện từ 3-5 phút.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét