Thứ Hai, 19 tháng 11, 2012

Về chùa về với yêu thương


Về chùa
Về chùa về với yêu thương
Niệm Di Đà Phật hết vương vấn buồn
Về chùa về với cội nguồn
Cõi lòng thanh tịnh, lắng chuông ban chiều
Về chùa về với yêu thương
 
Vô minh ác nghiệp, bớt nhiều trong ta
Về chùa nghe giữa Ta bà
Niết bàn Tịnh độ nở hoa hiện tiền
Về chùa ươm hạt phước duyên
Trồng cây nhân ái lên miền khổ đau
Về chùa Phật Pháp nhiệm mầu
Nương theo tam bảo nguyện cầu vãng sanh.

Source link bấm vào và chia sẻ: http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=4&759=3477&59615=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét