Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Phóng Sự Hình Ảnh Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão H.T. Thích Trí Chơn, Little SaigonMarch 10, 2012: Phóng Sự Hình Ảnh
Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão H.T. Thích Trí Chơn, Little Saigon

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2012, buổi lễ Tiểu Tường của cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn được diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh tràn đầy tình đạo vị tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana. Đông đảo chư Tôn Đức khắp nơi về tham dự buổi lễ này. Phóng viên nhiếp ảnh của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (E-Temple: Hophap.Net) có mặt trực tiếp tại Chùa Bát Nhã và chụp được một số hình ảnh trong buổi lễ này, thân mời quý Pháp hữu, môn đồ Pháp quyến,, và quý Phật tử xa gần không đủ duyên về dự lễ Tiểu Tường ngày hôm đó, vào xem lại một số hình ảnh thân thương này.

Link hình bấm vào xem ---> Hình Ảnh Lễ Tiểu Tường Cố Trưởng Lão H.T. Thích Trí Chơn, Nam Cali March 10-2012

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

 

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

 

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

 

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét