Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Thỉnh Nguyện Thư của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ Gửi Tổng Thống Hoa Kỳ

Source link ---> Thỉnh Nguyện Thư của Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ Gửi Tổng Thống Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A. 
Tel.: (714) 571-0473  Fax : (714) 568-1009

THỈNH NGUYỆN THƯ

          Kính gửi :  Ngài Barack Obama, Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

          Trích yếu :  V/v kính nhờ Ngài Tổng Thống Hoa Kỳ can thiệp trả tự do các tù nhân tôn giáo và lương tâm tại Việt Nam

          Kính thưa Ngài Tổng Thống,

          Thay mặt chư Tăng, Ni và cư sĩ Phật tử thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, chúng tôi thành tâm kính gửi đến Ngài Tổng Thống lời chúc sức khỏe và an lạc để gánh vác trọng trách đối với quốc dân Hoa Kỳ và giúp bảo vệ tự do, dân chủ và nhân quyền trên thế giới.

          Kính thưa Ngài Tổng Thống,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét