Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

THƯ CHÚC XUÂN - MỪNG NĂM MỚI -- The Vietnamese New Year or Lunar New Year Celebration


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

ĐOÀN TĂNG NI VIỆT NAM TRUYỀN GIÁO TẠI HOA KỲ

TU VIỆN HỘ PHÁP

______________________________________ ______________________________________

3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Phone: (626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net – E-Mail: TuVienHoPhap@Gmail.Com

THƯ CHÚC XUÂN VẠN HẠNH MỪNG NĂM MỚI

Vietnamese New Year Events

INVITATION

You are cordially invited to attend

The Vietnamese New Year or Lunar New Year Celebration

Date: From Monday Jan. 23 To Wednesday Jan. 25, 2012

Time: 6:00 a.m. – 11:30 p.m.

Place: HO PHAP MONASTERY

3048 Lashbrook Ave. (corner of Lashbrook/Garvey)

El Monte, CA 91733

Sponsored by

Tu Vien Ho Phap Monastery & E-Temple: HoPhap.Net

 

Nam-Mô Vô Lượng Thọ Phật,

Trước Thềm Năm Mới Tân Mão, Xuân Vạn Hạnh, Chúng con thay mặt Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp và Tu Viện Hộ Pháp "Trên Không" E-Temple HoPhap.Net Thành Tâm Kính Chúc:

Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Năm mới

Thân Tâm An Lạc – Phật Sự Châu Viên

Phước Trí Nhị Nghiêm – Đạo Quả Viên Thành – Chúng Sanh Dị Độ

Đồng thời chân thành kính chúc: Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo và Quý vị Tuyên Úy Phật Giáo; Quý vị Lãnh Đạo Quốc Gia, Ban Đại Diện Cộng Đồng, Quý Hội đoàn, Đoàn Thể, Thanh Niên, Sinh Viên Phật tử; Ban Hướng Dẫn GĐPT Trung Ương, các Miền, quý cựu và Huynh Trưởng, Đoàn Sinh trong Tổ Chức Gia Đình Phật Tử; Quý Cơ Quan Truyền Thông Báo Chí/Internet, Cơ Sở Thương Mại, và Quý Ân Nhân và Cấp-Cô-Độc; Quý Nam Nữ Cư Sĩ Phật Tử, Liên Hữu Tịnh Độ Khắp Năm Châu, và Quý Đồng Hương cùng Gia Đình Bửu Quyến trong và ngoài nước

An Khang Thịnh Vượng, Phước Huệ Tăng Long, và Sở Cầu Như Nguyện.

Nam Mô Di Lặc Phật

Khể thủ,

TỲ KHEO THÍCH TUỆ NGHIÊM

Trụ Trì Tu Viện Hộ Pháp

========================

Cung Chúc Tân Xuân

 

Tin Tức Đặc Biệt - E-Temple: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét