Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

We Wish You A Merry A-Di-Da Phat and Happy New Year!

 

KÍNH MỪNG PHẬT GIÁNG SINH

Pháp Hội A-Di-Đà Hoàn Mãn Tốt Đẹp tại Tu Viện Hộ Pháp December 24, 2011 -- Hophap.Net

Thượng Toạ Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp Trong Vai Santa Monk Hướng Dẫn Đại Chúng Cùng Nhiếp Tâm Niệm Lớn Hồng Danh Đức Phật A-Di-Đà Trong Đêm Hoàn Mãn Pháp Hội Niệm Phật 7 Ngày 7 Đêm tại Sân Trước Tu Viện Hộ Pháp

May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
================
In Buddha We Trust
================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét