Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011

Fwd: Kính chuyển THÔNG BẠCH XUÂN NHÂM THÌN - 2012 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM

CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (949) 986-2433

Phật lịch 2555

THÔNG BẠCH XUÂN NHÂM THÌN - 2012

 
 
Chi tiết của Nội Dung Bài này tại link ----->
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét