Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Links Hình Ảnh Cập Nhật Chương Trình Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất 2011 California - USA

TU VIỆN HỘ PHÁP CHÀO MỪNG QUÝ PHẬT TỬ MƯỜI PHƯƠNG TỤ VỀ NAM CALIFORNIA CÙNG NHAU AN VUI TU HỌC
HẠNH PHÚC THAY TỨ CHÚNG ĐỒNG TU!
 
Kính Mời Bạn Theo Dõi
Những Links Hình Ảnh Cập Nhật Chương Trình Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ Nhất Từ ngày 27-10-2011 đến ngày 31-10-2011 California - USA
Ban Biên Tập Chương Trình Truyền Hình Phật Pháp Tu Viện Hộ Pháp - HoPhap.Net
Ban Biên Tập Chương Trình Truyền Hình Phật Pháp
 
Nguyện rằng
Nếu ai thấy hình tôi
Nhẫn đến nghe tên tôi
Đều phát tâm bồ-đề
Chấm dứt vòng tử sinh.
Đồng sanh về Tịnh độ.
Namo A-Di-Đà Buddha
 Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét