Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Mời Bạn Tham Dự Một Chuyến Thiền Hành Với TVHP Qua Rừng Núi Thiên Nhiên Los Angeles


Masters in meditation -- HoPhap.Net

Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh

Hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương.

Mời Bạn Tham Dự Một Chuyến Thiền Hành Tư Tưởng Đến Rừng Núi Thiên Nhiên Los Angeles Để Có Một Ngày Làm Việc Thật Nhẹ Nhàn Thảnh Thơi Không Căng Thẳng.

----> Mời Bạn Tham Dự Một Chuyến Thiền Hành Với TVHP Qua Rừng NúiThiên Nhiên Los Angeles

Nguyện rằng

Nếu ai thấy hình tôi

Nhẫn đến nghe tên tôi

Đều phát tâm bồ-đề

Chấm dứt vòng tử sinh.

Đồng sanh về Tịnh độ.

Namo A-Mi-Đà Buddha


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét