Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đại Lễ Vu-Lan tại Chùa Hải Ấn, Atlanta

 

Triễn Lãm Hình Ảnh Phật Sự Đặc Biệt tại Atlanta, Tiểu Bang Geogegia: Đại Lễ Vu-Lan Báo Hiếu của Chùa Hải Ấn

Happy Vu-Lan Days to You!  HoPhap.Net

Chư Tăng đi trì bình khất thực khai mạc cho Đại Lễ Vu-Lan Chùa Hải Ấn 2011

Thân mời quý thiện hữu tri thức theo con đường LINK đi vào --> Phòng Triển Lãm Hình Ảnh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét