Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

E-TEMPLE HOPHAP.NET 9/11 REMEMBERED & Tin TĂNG NI VIỆT NAM LƯU VONG TỴ NẠN HẢI NGOẠI


HOPHAP.NET 9/11 REMEMBERED & TĂNG NI VIỆT NAM LƯU VONG TỴ NẠN HẢI NGOẠI NGÀY VỀ NGUỒN LẦN 5
 
 

In Buddha We Trust -- 9/11 Remembered - E-Temple HoPhap.NetI

In Buddha We Trust -- 9/11 Remembered

Bạn có ý tìm hiểu và đọc hết bài này xin hoan hỷ bấm tại Link --->

Astronaut in space during attacks shares unique footage of 9/11

  
 
 

Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8 (www.TruyenHinhTheGioi.Com)

Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Xem phim ảnh Phật sự & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét