Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Miễn Phí: Một bài học nhớ đời

 
Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau:
 
1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ............   $1.00
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng .............. ...... $2.00
3. Sau khi đi học về coi em .... ......................    $3.00
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp.....  $4.00
 
                                                              Cộng:  $10.00
 
Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học
 
Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi học, bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau:
 
1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày....................... Miễn phí
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con............ .....Miễn phí

Bạn có ý đọc hết bài xin hoan hỷ bấm Link này---> Miễn Phí: Một bài học nhớ đời

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét