Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Tin tức Phật giáo Thế giới+Những hạt đậu biết nhảy

 
Tin tức Phật giáo Thế giới

Đức Diệu Lạc -- HoPhap.Net Press

 

 

 
---> Tin tức Phật giáo Thế giới (tuần thứ 2, tháng 8 năm 2011)

 

 
 
 
 
 

Nghe Thuyết Pháp & Tâm lý Phật giáo - Xã hội, Tin tức Phật sự Thế Giới và Hoa Kỳ hằng tuần trên Đài Truyền Hình Global TV 57.8 (www.TruyenHinhTheGioi.Com)

Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện

Xem phim ảnh Phật sự & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net


Tu Vien Ho Phap 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét