Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

Today, You are invited! Chúc Mừng Vị Khách Thứ 111,111 Viếng Thăm Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)

Cuộc thăm viếng HoPhap.Net thú vị có quà cúng dường/tặng thưởng cho vị khách Đặc Biệt Thứ 111,111 (mang 6 con số một phước đức)

Người đó có thể là bạn, nếu chính là Bạn thì bạn hoan hỷ chụp tấm hình có mang con số 111,111 trong cột chữ bên trái cùa HoPhap.Net "Tổng Số Viếng Thăm" và gửi về Tu Viện Hộ Pháp qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com

Ban Hoằng Pháp sẽ gửi tặng cho Bạn một món quà làm kỷ niệm và khích lệ tinh thần tinh tấn vào E-Temple HoPhap.net cùng tu học.

E-Temple www.Hophap.Net  Press

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-----------------
 

 

Chúc Mừng Vị Khách Thứ   111,111 Một Trăm Mười Một Ngàn Một Trăm Mười Một (Với con 6 con số 1: con số biểu tượng cho phước đức & may mắn)

 
 Sẽ Đến Thăm Viếng Tu Viện Hộ Pháp  www.HoPhap.Net

================

 

Cuộc thăm viếng HoPhap.Net có quà cúng dường/tặng thưởng cho vị khách Đặc Biệt Thứ 111,111

 Chiêm ngưỡng tôn tượng mỗi Chư Phật, Chư Bồ Tát, Phật tử đều có thể thấy phần nào hạnh nguyện của Quý Ngài.

Kính mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng bào Phật tử hoan hỷ tích cực tham gia đông đảo cuộc thăm viếng HoPhap.Net có quà cúng dường/tặng thưởng để ủng hộ sứ mệnh hoằng pháp của Tu Viện Hộ Pháp & HoPhap.Net bằng cách chuyển tải những Giáo Lý và Tin Tức Phật Sự đến nhiều bạn hữu để đem lại niềm vui pháp lạc cho mọi người.

Mọi công đức nào có được, dù nhỏ nhoi HoPhap.Net đều đặt vào Bàn Tay Phải Của Đức Phật A Di Đà và hồi hướng đến cho bạn và pháp giới chúng sinh.

Ban Hoằng Pháp kính chúc quý Chư Tôn và bạn may mắn là người khách đặc biệt thứ 100 ngàn của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net và mang lại sự vinh dự đó đến với Ban Hoằng Pháp

Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát!

TM Ban Hoằng Pháp E-Temple www.HoPhap.Net

Khể thủ,


Tỳ kheo Thích Tuệ Uy

 

 ==========================

 

 

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không gian," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 78 gian.  Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iPod nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới.  Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết.  Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên không gian HoPhap.Net.  Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện,  học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.  Một khi bạn có được thiện cảm hay duyên lành với Phật Pháp và những pháp lạc niềm vui hôm nay, bạn hãy nên nhanh chóng tìm cho mình một Đạo Tràng tự viện như là môi trường tốt thích hợp để thân cận tu tập nơi địa phương bạn đang cư ngụ để trưởng dưỡng tâm Bồ-đề của bạn.  Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net chỉ là một nhịp cầu nối liền bạn với Đại Tăng mười phương, là một con sông nhỏ dẫn đưa bạn nhập vào đại dương Phật Pháp.

Bạn hãy nhớ: "Ăn cơm có canh tu hành có bạn" "Học đạo có chùa, học đời có trường"

hay "Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn" "Trò không Thầy trò hư"

Chúc bạn may mắn đầy đủ tứ duyên trên con đường Phật Pháp.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

www.hophap.Net

 Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét