Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 - 2011, Áo Quốc Thành Tựu Tuyệt Vời & Hứa Hẹn Cho Khóa Tu Sang Năm 2012Bản tin ngắn số 6 về Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu Kỳ thứ 23 - 2011 tại Wieselburg – Áo Quốc

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét