Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Tu Viện Hộ Pháp Cung Đón Khách Tăng Đã Quang Lâm Thăm viếng April 2010 - July 2011

Tu Viện Hộ Pháp Cung Đón Khách Tăng Đã Quang Lâm Thăm viếng April 2010 - July 2011

Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp - HoPhap.Net
Thượng Tọa Thích Tuệ Uy, Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp - HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp Cung Đón Khách Tăng Đã Quang Lâm Thăm viếng April 2010 - July 2011

Link hình: Khách Tăng Đã Quang Lâm Thăm Viếng Tu Viện Hộ Pháp

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp tại Los Angeles đã được 7 tuổi, thời gian này so với một kế hoạch phát triễn xây dựng 30 năm cho Tu Viện Hộ Pháp thành tựu một Tu Viện trang nghiêm đúng cái tên của nó thì vẫn còn non trẻ.

Từng bước vững chắc, Tu Viện Hộ Pháp mỗi ngày mỗi tháng theo thời gian thay đổi khang trang và trang nghiêm hơn.  Tu Viện đang phát triển rộng mở bờ cõi từ dưới đất lên đến trên không gian (HoPhap.Net).  Tuy sự thành tựu xây đựng cơ sở Tu Viện Hộ Pháp còn khiêm tốn, nhưng đây là một Đạo Tràng rất ấm cúng tình Đạo vị Pháp lữ, tình thầy trò.   Ai đã đến đây một lần đều có chung một cảm giác ấm áp gần gủi và thân thiện như là ngôi chùa hay là ngôi nhà Phật Pháp của chính mình vậy.

Thay mặt cho Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni đã quang lâm thăm viếng, thuyết pháp, và chứng minh các buổi lễ tại Tu Viện trong thời gian qua; và đồng thời, xin cảm niệm công đức các Phật tử mười phương đã theo quý Tôn Đức Tăng Ni đến viếng thăm và cầu nguyện tại Tu Viện Hộ Pháp.

Đức Phật dạy: "Nhất Tăng đáo nhất Phật lai."  Tu Viện Hộ Pháp rất mong sẽ được cung đón chư Tôn Đức trở lại viếng thăm và ban bố Pháp nhũ cho hàng Phật tử Tu Viện Hộ Pháp khi quý Ngài có dịp đi quá bước đến vùng Los Angeles, Nam California.  Những ai chưa từng đến Tu Viện Hộ Pháp, chúng con xin thành kính đảnh lễ cung thỉnh qúy Ngài quang lâm chứng minh và hộ niệm Phật sự cho chúng con được ân triêm công đức.

Nam mô A-Di-Đà Phật


Phòng Khách Tăng -- E-Temple: HoPhap.Net

Source: http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=56&759=2389&59615=4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét