Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Môn Đồ Pháp Quyến Cố H.T. Thích Chí Năng (1950-2011)


TỊCH DIỆT VI LẠC

Nam Mô A-Di-Đà Phật -- HoPhap.Net

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU 

Giác Linh Cố Hòa Thượng

 thượng CHÍ hạ NĂNG

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát


THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thượng Tọa THÍCH TUỆ UY

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch
kiêm Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Nghi Lễ GHPGVNTNHK
Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp
Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Không Gian (HoPhap.Net)
Chư Tăng và Phật tử Ðạo Tràng Hộ Pháp
Đoàn Truyền Giáo Tăng Ni Việt Nam Tại Hoa Kỳ

 

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét