Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2011

Pictures Tang Lễ Ngày Thứ I - July 15, 2011 của HT Thích Chí Năng - Hoa Kỳ


 

Nam Mô A-Di-Đà Phật,

 

Thay mặt cho Ban Tổ Chức Tang Lễ cố Hòa Thượng Thích Chí Năng tại Chùa Đại Bi Quan Âm, California - Hoa Kỳ, chúng tôi trân trọng kính gửi đến quý Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni, Tang môn Pháp quyến, các Ban Biên Tập của các trang nhà Phật Giáo hải ngoại và quốc nội, cơ quan truyền thông báo chí, cùng các thân hữu những tấm hình của Tang Lễ để quý Ngài tường lãm và quý liệt vị hoan hỉ tùy nghi phổ biến.

 

Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát,

 

Kính

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy,

Trưởng Ban Truyền Thông Tang Lễ

 

 Links:

Tang Lễ Ngày Thứ I -  July 15 2011(Phần 1) của Đại Sư Thích Chí Năng - Hoa Kỳ

http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=140

 

 

Tang Lễ Ngày Thứ I -  July 15 2011(Phần 2) của Đại Sư Thích Chí Năng - Hoa Kỳ

http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=139

 

Tang Lễ Ngày Thứ I -  July 15 2011(Phần 3) của Đại Sư Thích Chí Năng - Hoa Kỳ

http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=138

 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét