Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Ban Tổ Chức Tang Lễ Cố Hòa Thượng thượng Giác hạ Hoàng


We Pray Lord Buddha For You, Master Thich Tri Nang

"Thầy đã đi rồi..."

=======================================

No matter the distance between You and Ho Phap Monastery,

The distance between our hearts will never change.

=======================================

Ban Tang Le -- HoPhap.Net

                                   

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

Ban Tổ Chức Tang Lễ


Cố Hòa Thượng thượng Giác hạ Hoàng

Ban Chứng Minh

                                 01. HT. Thích Thắng Hoan
                                 02. HT. Thích Minh Thông
                                 03. HT. Thích Chơn Thành
                                 04. HT. Thích Nguyên An
                                 05. HT. Thích Trí Đức
                                 06. HT. Thích Đạo Quang
                                 07. HT. Thích Từ Diệu
                                 08. HT. Thích Quảng Bình
                                 09. HT. Thích Minh Tuyên

    Trưởng Ban       
HT. Thích Tín Nghĩa

Phó Trưởng Ban 

HT. Thích Nguyên Trí
TT. Thích Minh Dung TT. Thích Tâm Hiền
Đh. Quảng Tịnh Trần Bình

Thư Ký:  Đh. Trương Long, Đh. Như Hùng
 
Thủ Quỹ:  SC. Thích Phổ Nguyện; Đh Như Lạc Trương Lộc

Xướng Ngôn Viên: HT.Thích Nguyên Siêu; TT. Thích Đồng Trí;  TT. Thích Nhật Trí
     
Các Phân Ban (Tăng Sai):

01. Truyền Thông: TT. Thích Tuệ Uy
02. Nghi Lễ: HT. Thích Nhật Quang, HT. Thích Huệ Minh; TT. Thích Nguyên Đạt
03. Tiếp Lễ: TT. Sakya Tâm Hiền; TT. Thích Phúc Căn
04. Trần Thiết: TT. Thích Minh Hậu; Đh Quảng Ninh
05. Âm Thanh: Đh. Quang Anh
06. Hầu Kim Quan: Môn Đồ Pháp Quyến
07. Tiếp đón và cư Trú Chư Tăng Ni: ĐĐ.  Thích Hạnh Huệ
08. Quây Phim, Chụp Hình: Đh. Tony Liêm, Đh. Đức Diệu Lạc, Đh. Đức Diệu Tường, Đh. Định, Đh. Quảng Nguyên
09. Hương Đăng: Chùa Quang Thiện
10. Vận chuyển: Các Đh. gồm: Tâm Quang, Quảng Chính Lâm Bắc; Đức Bảo Ngô Thành Nhân
11. Trai Soạn: Ni Sư Tịnh Quang,  Đh. Quảng Nhật, Ban Trai Soạn Đạo Tràng Tu Viện Quan Âm; Đh. Thiện Từ và Ban Trai Soạn Chùa Quang Thiện.
12. Pháp Lý: Đh. Quảng Phước Huỳnh Tấn Lê
13. Tiếp Tân: Các Đh.: Quang Tuệ; Trương Yến Huệ; Trương Yến Châu; Trương Quân, chùa Quang Thiện
14. Trật  Tự: Các Đh: Tịnh Cần, Lê Duy Hùng
15. Y-Tế:  Đh. Quảng Nguyện

Tang Lễ Chưa định ngày giờ chính xác sẽ thông báo sớm nhất

     Tang Lễ sẽ được long trọng tổ chức tại Thiền Đường

Chùa Đại Bi Quán Âm

     2138 W Lincoln Ave, San Bernardino, CA 92411 – Tel.: (909) 880-2729

Điện thoại liên lạc: T.T. Thích Minh Dung (909) 717-2433

Phụ chú: Nhân sự và các Phân Ban sẽ được  cập nhật những ngày sắp tới

(Cập nhật sau cùng lúc 3:48 p.m. July 12, 2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét