Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Những Hình Ảnh Tuyệt Đẹp Không Bao Giờ Quên Với Thiền Sư Thích Giác Hoàng tại Chùa Đại Bi Quán Âm, Cali

 
Những Hình Ảnh Tuyệt Đẹp Không Bao Giờ Quên Trong Tình Sangha Pháp Lữ Với Thiền Sư Thích Giác Hoàng tại Chùa Đại Bi Quán Âm, California 2010

Master Thich Giac Hoang -- Tu Bi Quan Am Temple - San Bernardino

Master Thich Giac Hoang -- Tu Bi Quan Am Temple - San Bernardino

In Sangha We Trust -- You always in our heart

The last pictures of our Dharma Friendship
 
 
More Pictures here in this LINK:  ----> http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=56&759=2363&59615=4
 
 
 
 

Xem hình ảnh & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

Nghe Thuyết Pháp & Tin tức hằng tuần trên Đài Global TiVi 57.8

Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét