Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

Tin Viên Tịch Cố Thiền Sư Thích Chí Năng Vừa Viên Tịch Tại Nam California

Tin Viên Tịch Cố Thiền Sư Thích Chí Năng Vừa Viên Tịch Tại Nam California

Link:  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=40&759=2341&59615=4 

Namo Buddhaya  --- HoPhap.net

Namo Buddhaya

==================

 

Every Temple's Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Zen Master Tri Nang's Death

Zen Master Thich Chi Nang Passed Away on July 7, 2011

Please, Every Temple's Bell Will Sound in Honor of The Ceremony of The Most Venerable Zen Master Giac Hoang - Chi Nang's Death During The First 49 Days at 6:00 a.m.

=======================================

No matter the distance between You and Ho Phap Monastery,

The distance between our hearts will never change.

=======================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét