Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Lễ Giỗ Cố H.T. Thích Thiện Thanh Lần Thứ 16 Tại Chùa Phật Tổ, Long Beach July 21, 2011

Lễ Giỗ Cố H.T. Thích Thiện Thanh Lần Thứ 16 Tại Chùa Phật Tổ, Long Beach July 21, 2011

xem hình --> Hình Ảnh Trang Nghiêm và Cảm Động của Buổi Lễ Giỗ

Sau 16 năm trôi qua, tôi trở lại tham dự lễ Giỗ của Thầy, cố Hòa Thượng Thiện Thanh kể từ lúc tham dự tất cả các buổi Tang Lễ cho đến làm tuần thất và lễ tưởng niệm một năm cho đến hôm nay tôi mới có duyên trở lại đảnh lễ giác linh và cúng Thầy. 

Với cảm xúc như lúc Thầy mới viên tịch, thời gian trôi qua thật mau ... Thầy tịch lúc hãy còn trẻ hưởng thọ được 60 năm.  Thầy Thiện Đạo lúc đó còn rất nhỏ, tôi nhìn rất thương vì thấy cảnh đệ tử mất sư phụ sớm như trẻ thơ mồ côi cha ....  Bây giờ, nhìn lại ngôi Tam Bảo trang nghiêm rộng lớn có rất nhiều Phật tử và chư Tăng trụ về tu tập chắc Giác Linh cố Hòa Thượng vui lắm.

Hôm nay, mặc dầu tôi đang đi làm và phải bận rộn với công việc tại bệnh xá và họp hành, nhưng tôi vẫn tranh thủ dùng giờ lunch time về chùa Phật Tổ để kính viếng thăm di ảnh của Thầy và lạy Thầy 3 lạy như một người tiểu đệ đàn hậu bối kính tri ân công hạnh hoằng Pháp lợi sinh của Thầy đã chịu bao nhiêu gian lao cực khổ đầu tiên nơi đất khách quê người.

Tôi chân thành sám hối Giác linh Thầy và Đại Tăng vì không có được thời gian để ở lại dùng cơm với thầy Trụ Trì HT. Thiện Long và Đại chúng.  Kính mong Giác linh và quý Thầy Cô thông cảm cho sự vắng mặt của tôi trong bửa cơm đoàn tụ này mà sau 16 năm tôi  cũng không có được một duyên trọn vẹn với Giác Linh (Hi vọng con sẽ dùng được bửa cơm vào lần giỗ thứ 17 của Thầy).

Đôi dòng cảm nghĩ niệm ân về Giác linh Thầy, Long Beach, Ngọ thời July 21, 2011

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy,

Với những tấm hình làm lễ mọn mang kính dâng lên Giác linh Thầy.

Hình Ảnh Trang Nghiêm và Cảm Động của Buổi Lễ Giỗ

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=151

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét