Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Hơn 1000 Hình Ảnh Tang Lễ Thật Trang Nghiêm và Cảm Động Cố Hòa Thượng Thích Chí Năng Đã Diễn Ra Tại Nam CaliforniaCác Hình Ảnh Tang Lễ Thật Trang Nghiêm và Cảm Động Cố Hòa Thượng Thích Chí Năng Đã Diễn Ra Tại Nam California

Ban Tang Lễ sẽ tiếp tục cập nhật Các Hình Ảnh Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Chí Năng tại California do các anh chị phóng viên nhiếp ảnh trong Ban Nhiếp Ảnh như chị  Đức Diệu Tường, chị Đức Diệu Lạc, anh Đức Hải Tuệ (Định), chị Quảng Nguyên, và các anh chị em khác -- Mến mời Pháp hữu trở lại xem
 

NHẤT TÂM NGUYỆN CẦU 

Giác Linh Cố Hòa Thượng

 thượng CHÍ hạ NĂNG

CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hơn 1000 Hình Ảnh Tang Lễ Thật Trang Nghiêm và Cảm Động Cố Hòa Thượng Thích Chí Năng Đã Diễn Ra Tại Nam California

Link:  http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=40&759=2388&59615=4

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét