Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Ngày 21 Tháng 7 Năm 2011: Hòa Thượng Từ Nhãn (Nguyên Trực) Quang Lâm Viếng Thăm và Thiền Trà Tại Tu Viện Hộ Pháp


 
 
Ngày 21 Tháng 7 Năm 2011: Hòa Thượng Từ Nhãn (Nguyên Trực) Quang Lâm Viếng Thăm và Thiền Trà Tại Tu Viện Hộ Pháp

HT Thích Từ Nhãn quang lâm Tu Viện Hộ Pháp -- HoPhap.Net
HT Thích Từ Nhãn quang lâm Tu Viện Hộ Pháp -- HoPhap.Net

2011 July 21 Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Hòa Thượng Thích Từ Nhãn quang lâm chúc nguyện, viếng thăm và Thiền Trà tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp.

Đây là lần đầu tiên Hòa Thượng Từ Nhãn đến thăm Tu Viện Hộ Pháp trong chuyến đi sư đệ của Ngài tại Hoa Kỳ.  Ngài đến vào một buổi chiều nắng dịu đẹp nơi khuôn viên Tu Viện trà đạo với quý Thầy, pháp thoại và khuyến tấn tu tập chư Phật tử hữu duyên về Tu Viện.  Ngài nói về ý nghĩa Hộ Pháp, giai thoại hạnh trạng tu học của Hòa Thượng Viện chủ Chùa Hộ Pháp tại Việt Nam là Thầy bổn sư của Thượng Toạ Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp tại Hoa Kỳ, Thích Tuệ Uy.
 

Ngài đã hết lời tán thán công hạnh của Thượng Tọa Tuệ Uy có những điểm giống y-chan với vị Sư phụ của Thầy về công hạnh hiếu thảo phụng dưỡng cha già và vừa lập Tu Viện tôn thờ Đức Hộ Pháp Bồ Tát để hộ pháp lợi sinh.  Ngài nói Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp bây giờ tuy chưa rộng lớn nhưng rất là ấm cúng, trang nghiêm, và an lạc.  Ngài chúc nguyện Tu Viện Hộ Pháp sẽ rộng lớn như Chùa Hộ Pháp/Đại Tòng Lâm - Bà Rịa Vũng Tàu trong tương lai.
 

Ngài kể cho quý Phật tử nghe về những mẫu chuyện mầu nhiệm linh ứng của Đức Hộ Pháp Bồ Tát mà Tu Viện Hộ Pháp được mang tên của Ngài, và sự mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.  Qua đó quý Phật tăng thêm tín tâm Tam Bảo tu học và hộ trì Chánh Pháp.

Xem hình ---> Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp hân hoan cung đón Hòa Thượng Thích Từ Nhãn quang lâm

Trước khi chấm dứt cuộc viếng thăm của Hòa Thượng Từ Nhãn, T.T. Tuệ Uy cùng Đại chúng đãnh lễ cúng dường Ngài và gửi về chút quà về dâng Hòa Thượng Sư Phụ Hộ Pháp tại Việt Nam.  Buổi viếng thăm đến lúc chia tay đầy cảm xúc tràn ngập tình đạo vị và Ngài đã lưu lại một dấu ấn thật đẹp tại Tu Viện Hộ Pháp trong cõi mộng vô thường.

VÌ THỜI CUỘC CHÚNG CON KHÔNG THỂ VỀ THĂM THẦY.  HƯỚNG VỀ QUÊ HƯƠNG NGÀN DẶM XA XÔI NỮA VÒNG TRÁI ĐẤT BÊN KIA BỜ THÁI BÌNH DƯƠNG, CHÚNG CON KÍNH VỌNG LỄ BÁI HÒA THƯỢNG BỔN SƯ CỦA CHÚNG CON 3 LẠY
 

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

 

Phòng Khách Tăng -- E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét