Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Tin Tức Phóng Sự Hình Ảnh Buổi Lễ Khai Trường Hạ do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức - Phật Học Viện Quốc Tế, Nam California

Tin Tức Phóng Sự Hình Ảnh Buổi Lễ Khai Trường Hạ do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức - Phật Học Viện Quốc Tế, Nam California

Khai Trường Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế California June 21 2011 - Hophap.Net

Hạnh Phúc Thay Tăng Đoàn Hòa Hợp!
Hạnh Phúc Thay Tứ Chúng Đồng Tu!

Ban Hoằng Pháp Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net đã nhận được những tấm hình thật cảm động của buổi lễ khai Trường Hạ do Thượng Tọa Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp gửi về từ Phật Học Viện Quốc Tế, Nam California, Hoa Kỳ.

Kính phổ biến tin vui qua hình ảnh phóng sự này đến với tất cả quý Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni khắp mười phương thế giới, và quý Đồng hương Phật tử thân thương khắp 5 Châu để cùng dõi theo và vui theo công đức này.

Khai Trường Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế California June 21 2011
Hoan hỉ bấm vào link này --- > http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=119

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét