Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2011

Phóng Sự Hình Ảnh Trường Hạ Sinh Hoạt Mùa An Cư Kết Hạ do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức tại PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ 2011


Hạnh phúc thay Tăng Đoàn hoà hợp !  Hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu!

--- In Buddha We Trust ---

HAPPY SANGHA'S RETREAT DAYS - MỪNG CHƯ TĂNG KẾT HẠ

TRƯỜNG HẠ PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ 2011 - CALIFORNIA

Follow Us to Phat Hoc Vien Quoc Te in California

145 Tăng Ni theo về Phật Học Viện Quốc Tế An Cư Kết Hạ

In Buddha We Trust -- Hophap.net Press

1./ Hình Ảnh Buổi Lễ Khai Trường Hạ do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=119
2./ Hình Ảnh Chư Tăng Quá Đường và Kinh Hành Mùa An Cư Kết Hạ Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=120

3./ Hình Ảnh Chư Tăng Tọa Thiền Công Phu và Sinh Hoạt Mùa An Cư Kết Hạ

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=121

4./ Hình Chư Tăng Thuyết Giảng và Tu Học tại Trường Hạ Phật Học Viện Quốc Tế 2011

Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=122

5./ Bé Dễ Thương 3 Tuổi Cùng Làm Công Quả Tại Trường Hạ Với Mẹ và Các Cô Chú

New Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=123

6./ Hình Ảnh Tuyệt Vời & Cảm Động của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại An Cư Kết Hạ 2011

New Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=124

7./ Hình Ảnh Đại Giới Đàn do GHPGVNTN Hoa Kỳ Tổ Chức Ngày 25-6-2011 Trong Mùa An Cư Kết Hạ của Chư Tăng

New Link: http://www.hophap.net/hinhanh/default.asp?prv=sld&dir=125

========

====================

Thông Báo
Hôm nay Thứ Bảy June 25, 2011 Giới Đàn Truyền Đại Giới lúc 5:30 a.m.
Và Truyền Bồ Tát Giới lúc 7:30 p.m.

Kính mời quý Phật tử mười phương cùng tụ hội về
PHẬT HỌC VIỆN QUỐC TẾ
9250 Columbus Ave.
Sepulveda, CA 91343
Tel (818) 893-5317

------------------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét