Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

THANH QUI Của Ngày Tu Bát Quan Trai GiớiThanh Qui

Của Ngày Tu Thọ Bát Quan Trai Giới


1).  Giới tử không ra ngoài phạm vi kiết giới, chỉ ở trong khuôn viên của Đạo Tràng đã qui định, trừ trường hợp đặc biệt.

2).  Nghiêm trì tám giới pháp suốt 24 giờ đồng hồ, luôn tự giác và tinh tấn tu học, theo chúng trong mọi thời khóa tu.

3).  Giữ chánh niệm trong các oai nghi: đi đứng nằm ngồi, cử động phải nhẹ nhàn và vững chãi.

4).  Phát tâm Bồ-Đề.  Hành hạnh vô ngã, nhẫn nhục, cung kính, từ hòa, cảm thông, chia xẻ, thật tâm sám hối sửa đổi, và tha thứ.

5).  Không tạp thoại, không điện thoại/cell phone, internet, chart, tin nhắn, E-mail, và không hút thuốc.


Nam-mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát
 Tu Viện Hộ Pháp

===================

===========

===

-------------------

*  Mỗi Chủ Nhật tuần đầu tháng đều có Khóa Tu Bát Quan Trai Giới trọn 1 ngày 1 đêm 24 giờ/ngày tại Tu Viện Hộ Pháp

Khóa Tu Đại Chúng - E-Temple: HoPhap.net
Source:  http://www.hophap.net/hp/Default.asp?15659=5&596=4&759=2270&59615=4

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét