Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Ta Đi Tìm Người Share Máu

TA ĐI TÌM NGƯỜI SHARE MÁU

Người Phụ Nữ Việt Vá Lại Lá Cờ Cho Tương Lai

Ta đi tìm người Share máu,
Giòng máu nóng xông pha.
Ta  đi tìm người Share* máu,
Vì thống hận quốc gia.

Ai hiểu cho nỗi lòng,
Bước chân giữa phong ba.
Ta  tìm người Share máu,
Vì hận nước thù nhà.

Trên bước đường phiêu bạt,
Bao lần tim nhói đau!
Ta cần người Share máu,
Vì thống hận quê nhà.

Người ơi đừng ngoảnh mặt,
Tổ Quốc dậy phong ba.
Máu đồng bào đã đổ,
Máu bừng dậy tim ta.

Thương ôi hồn Đất Việt,
Chìm đắm cảnh can qua!

Lê Chân

---------------------

* Share (tiếng Mỹ) tạm dịch nghĩa là: đóng góp/chung sức/chung lòng và có nhiều nghĩa bóng khác như: cùng chung dòng máu quốc gia dân tộc/cùng dòng máu anh hùng, cùng cảm thấu chung nổi khổ nhục nước mất nhà tan/chùa tan, ...

Source: Phòng Tuyên Uý -- HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét