Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Phật nhập Niết bàn lại ngồi dậy


 Namo Buddhaya - HoPhap.net

KINH ĐẠI BẢO TÍCH – PHÁP HỘI BỒ TÁT TẠNG
(trang 400 đến trang 409)

Phật nhp Niết bàn li ngi dy

http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=28&759=2202&59615=4

 
================
In Buddha We Trust
================
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét